PLUS Ops U.S.-PL flag.jpg

NASZE USŁUGI

USŁUGI PARTNERSTWA PRZEMYSŁOWEGO

PLUS Ops oferuje szeroki zakres usług zarówno dla Polskich jak i międzynarodowych przedsiębiorstw. Dziȩki doskonałej znajomości systemów zamówień publicznych USA, Polsce oraz NATO jestesteśmy w stanie pomόc firmom w szybkim i skutecznym dostarczaniu produktów i usług dla administracji publicznej/sił mundurowych na powyższych rynkach.


ANALIZY I BADANIA RYNKU

Wykorzystujemy wiele narzędzi publicznych i komercyjnych, które umożliwiają szybkie i dokładne śledzenie, analizowanie i porządkowanie odpowiednich danych rynkowych, obejmujących rejestry sprzedaży publicznej, rejestrację firmy, raporty kredytowe i inne publikowane informacje. Nasza znajomość lokalnego potencjału przemysłowego i możliwości umożliwia szybką identyfikację potencjalnych możliwości, partnerów i konkurencji.


NETWORKING I REKLAMA

Polska jest wyjątkowym miejscem zarόwno dla rozwijania technologii jak i budowania sieci kontaktów wykraczających daleko poza obszar kraju oraz regionu. Co roku odbywają siȩ tu 3-ecie  pod względem wielkości targi przemysłu obronnego w Europie (MSPO). Co więcej są tu organizowane rozliczne imprezy i konferencje dotyczące tematyki obronności, które przyciągają gości i wystawców z całego świata. Ops Plus w ramach swoich działań wspiera udział swoich klientów w publicznych jak i zamkniętych imprezach, organizuje demonstracje rozwiązań technologicznych dla wybranych potencjalnych odbiorców, a także pomaga organizacji indywidualnych spotkań z kluczowymi agencjami rządowymi, wojskowymi i przemysłowymi.


NASZE WSPRACIE I SKZOLENIA:

OGŁOSZENIA PRZETARGOWE, PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT PRZETARGOWYCH

Każdy system zamówień  opiera się na znajomości najdrobniejszych jego szczegόłόw dziȩki czemu dokumentacja przechodzi bezproblemowo stosowną weryfikacje.! W PLUS Ops pomagamy i szkolimy firmy w nawigacji w przepisach i procesach niezbędnych do skutecznego: wyszukiwania, rejestracji, składania ofert i zdobywania projektów w ramach wielu systemów zamówień publicznych. Nasza oferta obejmuje zarówno system zamówień publicznych Stanów Zjednoczonych jak także zasady związane z obsługą danych wymagających posadania odpowiedniego dostępu do danych niejawnych w Polsce.  Na naszym szkoleniu dowiesz się więcej o Ogólnym Porozumieniu o Bezpieczeństwie Informacji Wojskowych (General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)) między Stanami Zjednoczonymi a Polską oraz o tym, w jaki sposób może to mieć wpływ na realizacje przez Ciebie programów Twojej firmy w Polsce.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

W PLUS Ops  nie tylko ułatwiamy zdobycie kontraktu ale także sami jesteśmy głównym wykonawcą w różnorodnych kontraktach dla rządu Stanów Zjednoczonych i Polski oraz posiadamy potencjał by zrealizować regionalne projekty dzięki skutecznej, profesjonalnej i opłacalnej kosztowo obecności w regionie. Nasza wiedza o lokalnych cenach i możliwościach sprawia, że nasi klienci powierzają nam zarówno funkcje podwykonawców jak i zarządców w ramach tak dużych projektόw jak amerykańska baza pocisków systemu antyrakietowego w Redzikowie (Redzikowo Air and Missile Defense facility (AMD)), a także podczas dużych ćwiczeń NATO w Polsce.


LOGISTYKA 

Sprostanie wymaganiom dotyczącym transportu sprzȩtu wielkogabarytowego, wojskowego czy materiałόw niebezpiecznych jest kluczowe dla skutecznej realizacji wielu projektów. Z naszymi partnerami w Pol-Mare pomagamy w realizacji usług logistycznych wg. zasady "door-to-door,” posiadamy doświadczenie w międzynarodowych i regionalnych przepisach, a także znamy zasady odnoszące się do formularza NATO 302.


TŁUMACZENIA

PLUS Ops zapewnia specjalistyczne techniczne i wojskowe tłumaczenia dostosowane do potrzeb Polskiego i Amerykańskiego rządu i partnerów przemysłowych, obejmujące "poświadczone" prawnie wiążące tłumaczenia dokumentów urzędowych.