Poland-U.S. Operations Sp. z o. o. (PLUS Ops) specjalizuje się w polsko – amerykańskich relacjach wojskowych i koncentruje się na wzmocnieniu europejskiego i globalnego bezpieczeństwa poprzez świadczenie usług w zakresie zarządzania projektami i reprezentacji klientόw.  Z siedzibą w Warszawie działamy jako efektywna kosztowo, platforma porozumienia, pomagając w przygotowaniu i realizacji projektów obronnych i logistycznych. PLUS Ops wspiera programy wojskowe i rządowe, takie jak Europejska Incjatywa Reasekuracji (European Reassurance Initiative, (ERI)), Zwiększona Obecność NATO w Sojuszu (NATO Enhanced Forward Presence (EFP)) oraz modernizację obrony regionalnej.

Posiadamy licencję na handel towarami obronnymi i podwójnego zastosowania, a nasze doświadczenie gwarantuje, że nasi partnerzy są informowani i przygotowani do skorzystania zarówno ze wschodzących jak i istniejących szans na europejskim rynku.

 


DLACZEGO POLSKA?

Polska przechodzi poważny program modernizacji wojska, mający na celu zastąpienie starszych urządzeń nowoczesną, standardową bronią NATO, a także wzmocnienie jej krajowego przemysłu obronnego. 

Podczas gdy Polska stara się wyposażyć swoje siły zbrojne w produkcję lokalną, wiele z nich wymaga szybkiego wdrażania zaawansowanych technologii w odpowiedzi na niepewne warunki bezpieczeństwa. Ponadto modernizacja przemysłu obronnego stwarza wiele możliwości partnerstwom i produkcji lokalnej. Położona w samym sercu Europy Środkowej, dysponująca energiczną i dobrze wykształconą siłą roboczą, dostępem do Unii Europejskiej i szczycąca się dynamicznie rozwijającą się gospodarką, Polska jest doskonałym miejscem na wejście na rynek europejski!


NATO w Europie Środkowej

NATO on the map

NATO on the map

Zwiększona obecność NATO w Europie Środkowej stwarza możliwości dla lokalnego przemysłu uczestniczenia w różnych programach zamówień publicznych z rządem Stanów Zjednoczonych oraz Agencją Wsparcia i Zamówień NATO (NATO Support and Procurement Agency (NSPA)). PLUS Ops przyczynia się do regionalnych działań wojskowych i rozwoju lokalnego przemysłu poprzez dostarczanie narzędzi i wiedzy polskim firmom jak brać udział w tych nowych rynkach.